13092013: Ten Square Feet + 36 Degrees Live @ Oekene

On friday September 13th, Ten Square Feet and 36 Degrees will play live for you at ‘Kroegentocht’ in De Platte Tube / Oekene.

De Platte Tube
Oekensestraat 171
8800 Oekene (Roeselare)